Menu

HEDEFLER

Hedefler

Endüstriyel alanda ve özellikle döküm sektöründe kadın ve erkek istihdamında farklılıklara neden olan eğitim ve profesyonel iş yaşamında klişe yargıların ortadan kaldırılması.

Dahil edilmelerine, istihdam edilebilirliklerine ve ekonomik güvenliklerine istinaden genç kadınlar için fırsatların iyileştirilmesi yoluyla döküm sektöründe kadın temsilinin artırılması.

Genç kadınların döküm sektörü gibi geleneksel olmayan bir sektörde kariyer düşünmeleri için motivasyonlarının arttırılması, dökümhanede ve geleneksel olarak "erkeklere özgü" mesleklerde çalışan kadın profesyonellere görünürlük sağlanması, kadınların görünür kılınmasıdır.

Kadınların teknik beceri ve yeteneklerini takdir ederek ve harekete geçirerek, döküm sektöründe mevcut mesleki ve sektörel ayrımın azaltılmasına katkıda bulunmak.

Endüstriyel ve teknolojik MÖE araştırmalarındaki kadın sayısını artırmak, kızların AKT ile ilgili çok sayıda öğrenme ve eğitim fırsatını keşfetmelerini kolaylaştırmak.

Mesleki Eğitim ve Öğretim eğitmenlerini ve kariyer rehberliği yöneticilerini desteklemek için, istihdamda ve AKT öğreniminde eşitliğe yönelik tutumları değiştirerek genç kadınları döküm sektörüne ve genel olarak sanayi sektörüne çekmek için kaynaklar ve eğitim materyalleri edinmeleri

Cinsiyet eşitliği sorunundan bağımsız olarak sanayi şirketlerinin ve dökümhanelerin kalifiye işçi bulundurmalarına yardımcı olmak.