Menu

ÇIKTILAR

Rol modelleri: Döküm sektöründe olumlu kadın rol modelleri

İlham veren hikayeler Rol modelleri olarak, ortak ülkelerde en yenilikçi kadınlar ve değişimi temsil eden ajanlar kullanılacaktır. Dökümhanelerdeki işlerinde belirli zorluklarla karşılaşan gerçek kadınların kullanılması, işin bileşenlerinin kolay anlaşılır, çok pratik ve iyi organize edilmiş bir yapısını sağlayan ayrıntılı bir model ve işlerin başarısı ve sürdürülebilirliğini sağlamak için hangi becerilerin önemli olduğu ve geliştirilmesi gerektiğine dair net bir resim sağlayacaktır.

Dijital araç seti

CASTWOMAN araç seti, doğrudan MÖE öğrencileri ve profesyonelleri (eğitim personeli, danışman ve kariyer kolaylaştırıcısı) ile kariyer rehberliği amacıyla diğer öğrenim kurumları tarafından kullanılacak farklı kaynaklar içerir. Amaç, cinsiyet kalıplarını kırarak ve genç kadınlar için kariyer planlamasını kolaylaştırarak, gençlerin ve özellikle genç kadınların döküm sektörüne (ve genel olarak endüstriye) ilgisini uyandırmaktır.
CASTWOMAN Araç Seti aşağıdaki öğeleri içerir:
  • Çalışmaların genel planlamasına rehberlik etmeye yardımcı olan bir kişilik ve kariyer testi
  • Döküm sektöründeki ana teknolojik eğilimler ve İspanya, Portekiz ve Türkiye'de gelecekteki iş pozisyonları 
  • Cinsiyet önyargılarını değiştirmeye ve kırmaya yardımcı olacak öğrenme dinamikleri 
  • Döküm sektöründe cinsiyet katılımı konusunda farklı çalışma stratejileri