Menu

PROJE

CASTWOMAN Hakkında

CASTWOMAN projesi, Erasmus+ Programı desteği ile Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmaktadır. Proje faaliyetleri 1 Ekim 2019 tarihinden 30 Eylül 2021 tarihine kadar 24 ay sürecektir.

CASTWOMAN projesi, döküm endüstrisindeki cinsiyet farkının azaltılmasına aşağıdaki yollarla katkıda bulunmayı amaçlamaktadır:

  • bu profesyonel iş alanında, kadın rol modellerini belirlemek,
  • Mesleki Eğitim ve Öğretim kadın öğrencileri arasında geleneksel olmayan dökümhane iş yolları konusunda farkındalık yaratmak ve;
  • Günümüz yeni yüzyıl dökümhanelerine yönelik taleplere cevap verebilmek için AKT'lerle ilgili beceri ve yetkinliklerini seferber etmek.  

CASTWOMAN'ın temel hedef grup ve yararlanıcıları şunlardır:

  • MEÖ eğitmenleri, yönetenler ve kariyer rehberliği yöneticileri hem örgün hem de yaygın eğitim ve öğretim ortamlarında çalışan K- MEÖ sağlayıcıları,
  • MEÖ kız öğrencileri,
  • Diğer genç kadınlar.